Welcome to Bwsted! Please sign up or login

Bridgend

Cystadleuaeth Ysgrifennu Creadigol Tanio'r Fflam

Posted by National Editor from National - Published on 06/01/2010 at 11:03
0 comments » - Tagged as Art, Creative Writing, People, Sport & Leisure

English version

Wyt ti'n unigolyn anabl ifanc yn byw yng Nghymru sy’n gallu trin geiriau?

Cyflwyna un gerdd neu un stori fer o hyd at 500 gair gan ddefnyddio “beth sy’n tanio’r fflam i ti?” i’ch ysbrydoli. Ystyried y canlynol rhagoriaeth, cyfeillgarwch, parch, bod yn benderfynol, ysbrydoliaeth, cydraddoldeb.

Derbynnir eitemau gan ddau grŵp oedran:  13-16 oed a 17-25 oed

Byddwn yn gweithio gydag enillwyr pob categori i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu. Caiff gwaith yr enillwyr ei gynnwys mewn antholeg yn 2012.     

I gystadlu:

Anfona dy gerdd neu stori fer at

Cystadleuaeth Tanio’r Fflam

Celfyddydau Anabledd Cymru

Sbectrwm

Tyllgoed

Caerdydd

CF5 3EF

Ffn: 02920 551 040

Ffacs: 02920 551 036

Neu anfona dy eitemau at: post@dacymru.com

Gall gystadlu hefyd ar fformat sain neu CD-rom neu unrhyw fformat arall a fyddai’n well gen ti

Dyddiad cau: 29ain Ionawr 2010

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.